Zadzwoń: 691 686 012 Email: kancelaria@adwokat-karczewska.pl Mikołów, ul. Rynek 7/4 I piętro

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  • dochodzenie wszelkich roszczeń związanych ze stosunkiem pracy, w tym przywrócenie do pracy, uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • odszkodowania za niezawarcie umowy o pracę, z tytułu rozwiązania umowy o pracę, mobbingu i dyskryminacji,
  • dochodzenie roszczeń związanych ze śmiercią pracownika,
  • dochodzenie odszkodowań i renty w związku z wypadkiem przy pracy,
  • dochodzenie zapłaty wynagrodzenia, odprawy emerytalnej, odprawy pośmiertnej,
  • sprawy dotyczące świadectwa pracy,
  • dochodzenie odszkodowań od pracowników,
  • sprawy dotyczące zaopatrzenia rentowego i emerytalnego