Zadzwoń: 691 686 012 Email: kancelaria@adwokat-karczewska.pl Mikołów, ul. Rynek 7/4 I piętro

Prawo cywilne

  • ochrona dóbr osobistych, w tym dochodzenie zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych,
  • prawo własności, w tym ochrona własności przez wytaczanie powództw o wydanie rzeczy oraz o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszania praw właściciela, dochodzenie roszczeń od nieuprawnionych posiadaczy, nabycie własności przez zasiedzenie, zniesienie współwłasności,
  • użytkowanie i użytkowanie wieczyste,
  • ustanowienie, zniesienie, wygaśnięcie, zasiedzenie służebności, także służebności przesyłu, droga konieczna,
  • prawo sąsiedzkie, w tym przeciwdziałanie zachowaniom zakłócającym korzystanie z nieruchomości sąsiednich (szkodliwe immisje),
  • posiadanie i jego ochrona przez dochodzenie roszczeń o przywrócenie stanu poprzedniego i zaprzestanie naruszania posiadania,
  • wady oświadczeń woli, uchylenie się od skutków wadliwego oświadczenia,
  • prawo zobowiązań – dochodzenie roszczeń wynikających z umów, także z umowy przedwstępnej, sporządzanie i opiniowanie umów, pomoc w windykacji należności umownych, dokonywanie potrąceń, zwalnianie z długu, dochodzenie roszczeń od bezpodstawnie wzbogaconych, cesja wierzytelności, ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, realizacja roszczeń przysługujących konsumentom,
  • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za skutki błędów lekarskich i wypadków komunikacyjnych oraz dochodzenie roszczeń wynikających z czynów niedozwolonych (renta, koszty leczenia), a także dochodzenie odszkodowań za szkody związane z ruchem przedsiębiorstwa np. kopalni, kolei czy lotniska,
  • prawo spadkowe – stwierdzenie nabycia spadku, niegodność dziedziczenia, dochodzenie zachowku, roszczeń wynikających z testamentów, zapisów, obalenie testamentu, dział spadku