Zadzwoń: 691 686 012 Email: kancelaria@adwokat-karczewska.pl Mikołów, ul. Rynek 7/4 I piętro

Prawo karne

  • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym w formie śledztwa lub dochodzenia, obrona oskarżonego w toku postępowania sądowego – zarówno w sprawach ściganych z oskarżenia publicznego jak i z oskarżenia prywatnego (w tym o zniewagę, zniesławienie czy naruszenie nietykalności cielesnej), a także w sprawach o wykroczenia,
  • reprezentacja osób pokrzywdzonych oraz oskarżycieli posiłkowych,
  • reprezentacja skazanych w toku postępowania wykonawczego, w tym w sprawach o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwę w karze