Zadzwoń: 691 686 012 Email: kancelaria@adwokat-karczewska.pl Mikołów, ul. Rynek 7/4 I piętro

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • rozwód i separacja,
 • dochodzenie od małżonka środków na zaspokajanie potrzeb rodziny, uchylenie się od odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego z małżonków,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej,
 • alimenty, w tym ustalenie, podwyższenie, obniżenie alimentów, zniesienie obowiązku alimentacyjnego,
 • ustalanie pochodzenia dziecka, w tym zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie ojcostwa,
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem (ustalenie, zmiana kontaktów), egzekucja kontaktów w przypadku ich utrudniania lub uniemożliwiania przez drugą stronę,
 • władza rodzicielska – ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie, przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • wydanie zarządzeń opiekuńczych, w tym w sprawach wyrażenia zgody na wydanie paszportu dla dziecka, w przedmiocie zarządu majątkiem dziecka, zmiany nazwiska dziecka,
 • przysposobienie,
 • ustanowienie rodziny zastępczej i opieki dla małoletniego,
 • postępowanie w sprawie nieletnich,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie