Zadzwoń: 691 686 012 Email: kancelaria@adwokat-karczewska.pl Mikołów, ul. Rynek 7/4 I piętro

Prawo administracyjne

Reprezentacja stron przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, a także skarg i skarg kasacyjnych, w szczególności z zakresu:

  • stosunków sąsiedzkich (spory dotyczące granic nieruchomości),
  • prawa budowlanego (w tym pozwolenia budowlane, sprawy związane z samowolą budowlaną),
  • prawa mieszkaniowego,
  • zagospodarowania przestrzennego,
  • ochrony środowiska,
  • prawa o cudzoziemcach i obywatelstwie.